My Car

MY CAR – systeminställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Menyalternativ systeminställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och språk.

Systeminställningar

Läs om

Tidsinställningar

Här justeras kombiinstrumentets klocka.

24-timmarsklocka Av

Klocka

Sommartid Auto Av

Klocka

Automatisk tidsinställning Av

Klocka

Plats

Klocka

Språk

Väljer språk för texter i bildskärmen och kombiinstrumentet.

Språk: Förardisplay

Väljer språk för texter i kombiinstrumentet.

Avstånds- o. bränsleenh. MPG(US) MPG(UK) km/l l/100km

Färddator

Temperaturenhet Celsius Fahrenheit

Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.

Yttertemperaturmätare och Temperaturreglering i kupé

Skärmsläckare Av

Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och ersätts av en tom bildskärm om detta alternativ markeras.

Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens knappar eller reglage påverkas.

Visa hjälptext Av

Förklarande text till skärmens aktuella innehåll visas, med detta alternativ markerat.

Återställ systeminställningar

Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.


Var detta till någon hjälp?