Internetkarta

Internetkarta – text och symboler i bildskärm

Uppdaterad 7/23/2018

Förklaring av text och symboler som kan visas på kartan.

Vägtyper – storlek och färg varierar beroende på vägens storlek samt vald kartskala och kartfärg
Trafikinformation – markeras med streck i kanten av vägen.
Intressepunkter (POI)
Symbol för resmål/slutdestination
Planerad resväg – blå
Bilens aktuella position
Järnväg
Scrollar/flyttar kartan i pilens riktning med hjälp av motsvarande nummer på det numeriska tangentbordet
Kartskala
Fokusruta med hårkors i mitten
Aktuell vägs/gatas namn alternativt koordinater eller information om intressepunkt (POI)
Kompass

Var detta till någon hjälp?