Klimat

Klimatanläggning – felsökning och reparation

Uppdaterad 7/23/2018

Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Felsökning och reparation

Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus ska användas vid läckagesökning.

Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

Varning

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av auktoriserad verkstad.


Var detta till någon hjälp?