Låsning/upplåsning

Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering

Uppdaterad 7/23/2018

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan öppna en bakdörr inifrån.

Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr

Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlåsManuellt dörrlås .

Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlås.

Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt när dörren är öppen.

            

För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:

Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet.

Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.

Varning

Varje bakdörr har två vridreglage – förväxla inte Barnsäkerhetsspärren med Manuellt dörrlås.

OBS

  • En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
  • Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.


Var detta till någon hjälp?