Låsning/upplåsning

Låsning/upplåsning – baklucka

Uppdaterad 7/23/2018

Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på flera sätt.

Manuell öppning

Gummiplatta med elektrisk kontakt.

Gummiplatta med elektrisk kontakt.

Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. För att öppna:

 1. Tryck lätt på den breda av de två gummerade tryckplattorna under ytterhandtaget – låset frikopplas.
 2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan helt.

Viktigt

 • Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
 • Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.

Upplåsning med fjärrnyckel

Med fjärrnyckelns -knapp kan bakluckan ensam avlarmas* och låsas upp.

Låsindikatorn på instrumentpanelen slutar blinka för att visa att inte hela bilen är låst och larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas bort.

Dörrarna förblir låsta och larmade.

 • Bakluckan låses upp men förblir stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.

Öppnas inte luckan inom 2 minuter låses den igen och larmet återaktiveras.

Upplåsning från bilens insida

Upplåsning baklucka
      

För att låsa upp bakluckan:

Tryck på belysningspanelens knapp (1).

Luckan låses upp och kan öppnas inom 2 minuter (om bilen är låst inifrån).

Låsning med fjärrnyckel

Tryck på fjärrnyckelns knapp för låsning , se Fjärrnyckel – funktioner.

Låsindikatorn på instrumentpanelen börjar blinka vilket innebär att bilen är låst och larmet* har aktiverats.


Var detta till någon hjälp?