Låsning/upplåsning

Låsning/upplåsning – handskfack

Uppdaterad 7/23/2018

Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

För information om nyckelblad, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

            

För att låsa handskfacket:

Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder enligt bild ovan.

Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.

Dra ut nyckelbladet.

  • Upplåsning sker i omvänd ordning.

För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning.


Var detta till någon hjälp?