Bluetooth handsfree telefon

Symboler i bildskärm

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av symboler som kan visas i bildskärmens aktivitets-/statusfält.

Aktivitets-/statusfält.

Aktivitets-/statusfält.

I aktivitets-/statusfältet visas vilka de pågående aktiviteterna är och i vissa fall dess status. På grund av begränsat utrymme i fältet visas inte alla aktivitets-/statussymboler hela tiden.

Symbol

Innebörd

Ansluter till internet via Bluetooth®.

Ansluten till internet via Bluetooth®.

Ej ansluten till internet via Bluetooth®.

Ansluter till internet via Wi-Fi.

Ansluten till internet via Wi-Fi.

Ej ansluten till internet via Wi-Fi.

Ansluter till internet via bilmodem*Endast bilar med Volvo On Call..

Staplarna visar signalstyrkan i mobiltelefonnätet och under staplarna visas vilken anslutningstyp som används.

Ansluten till internet via bilmodem*Endast bilar med Volvo On Call..

Ej ansluten till internet via bilmodem*Endast bilar med Volvo On Call..

Bilmodemet*Endast bilar med Volvo On Call. anslutet till internet via roaming (vid vistelse i nätverk utomlands).

Symbolen visas då bilens position skickas.

Telefon ansluten till bilen.

Missat samtal.

Samtal pågår.

Oläst textmeddelande.

Mikrofon avstängd.

Ljud avstängt (MUTE).

SOS-tjänst*Endast bilar med Volvo On Call. aktiv.

ON CALL-tjänst*Endast bilar med Volvo On Call. aktiv.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system