Bluetooth handsfree telefon

Telefonbok

Uppdaterad 7/23/2018

Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen är ansluten.

All hantering av telefonboken förutsätter att symbolen visas högst upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.

Om telefonboken innehåller en uppringande samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i bildskärmen.

OBS

För att visa den anslutna mobiltelefonens telefonbok i bilen måste speglingen accepteras i mobiltelefonen när den ansluts. Beroende på mobiltelefon kan detta ske genom att:

  • en pop-up-ruta eller notifikation visas och accepteras i telefonen.
  • acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®-anslutningen till bilen.

I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen för att speglingen ska ske.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system