CD/DVD

Bildinställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Det går att justera bildinställningarna (när bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast.

I uppspelningsläge tryck på OK/MENU och välj Bildinställningar, bekräfta med OK/MENU.

Vrid TUNE till det som ska justeras och bekräfta med OK/MENU.

Justera inställningen genom att vrida TUNE och bekräfta med OK/MENU.

För att återgå till inställningslistan, tryck OK/MENU eller EXIT.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system