Digitalradio

Digitalradio (DAB)* – underkanal

Uppdaterad 7/23/2018

Sekundära komponenter benämns oftast som underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.

Om en eller flera underkanaler sänds visas symbolen till vänster om kanalnamnet i bildskärmen. En underkanal indikeras genom att symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.

Vrid på TUNE för att komma åt underkanaler.

Underkanaler går endast att komma åt på den valda huvudkanalen. För tillgång till andra underkanaler välj annan huvudkanal.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system