Digitalradio

Radiotext

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa RDS-stationer sänder information om programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen. Radiotext kan visas för FM- och DAB*-radio.

För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj Visa.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system