Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång

Mediasökning

Uppdaterad 7/23/2018

Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk.

Mediasökningen är tillgänglig från normalvyn för källorna Skiva, USB och HDD.

För att starta sökning, tryck på OK/MENU i källans normalvy och välj Mediasökning.

Sökfunktion

Söka med hjälp av teckenhjul.

Söka med hjälp av teckenhjul.

Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).

Använd teckenhjulet för att skriva in sökord.

Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.

För att växla inmatningsläget till siffror eller specialtecken eller för att gå till resultatlistan, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.

Fortsätt med nästa bokstav osv.

När du är nöjd med söktermen, välj Sök.

Sökningen utförs. Resultatet visas och grupperas i följande kategorier: artister, album, spår, genrer, årtal och kompositörer.

Vrid TUNE till en kategori, tryck OK/MENU.

Vrid TUNE för att välja en media, tryck OK/MENU för att starta uppspelning.

123/ABC

Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.

MER

Skifta till specialtecken med OK/MENU.

Sök

Utför mediasökningen.

{ | }

Växlar från teckenhjulet till Sökord:-fältet. Flytta markören med TUNE. Radera eventuell felstavning med EXIT. För att återgå till teckenhjulet, tryck OK/MENU.

Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i Sökord:-fältet.

Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.

Skriva med numeriska tangentbordet

Numeriskt tangentbord.

Numeriskt tangentbord.

Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 09, * och #.

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla teckenSkrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk. under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

  • Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.
  • Radera/ångra med EXIT.

För att skriva en siffra, håll inne motsvarande sifferknapp.


Var detta till någon hjälp?