Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång

Slumpval av skivspår eller ljudfil

Uppdaterad 7/23/2018

Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis ordningGäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner..

För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis ordning för den valda källan:

Tryck på OK/MENU i den valda källans normalvy

Vrid TUNE till Blanda

Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.


Var detta till någon hjälp?