Fjärrkontroll

Fjärrkontroll* – batteribyte

Uppdaterad 7/23/2018

Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till ljud- och mediasystemet.

OBS

Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.

Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.

Ta med extra batterier vid lång färd.

  1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
  2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd de nya batterierna enligt symbolerna i batterifacket och sätt dit dem.
  3. Sätt tillbaka luckan.

OBS

Förbrukade batterier ska tas om hand på ett miljöanpassat sätt.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system