Ljudinställningar

Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering

Uppdaterad 7/23/2018

Ställ in ljudkompensering för störande buller i kupén.

Ljudanläggningen kompenserar för störande buller genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till Låg, Medium, Hög eller Av.

Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE till Volymkompensation och tryck på OK/MENU.

Välj nivå genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system