Ljudinställningar

Volymkontroll för avbrytande RDS-funktioner

Uppdaterad 7/23/2018

De avbrytande RDS-funktionerna, t.ex. larm eller trafikinformation (TP), hörs med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under programavbrottet, sparas den nya nivån till nästa programavbrott.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system