Media Bluetooth

Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®-enheter efter registrering och anslutning.

Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth® aktiverat.

När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt till bilen då den startas. Namnet på den anslutna enheten visas i källans normalvy. För att ansluta till en annan enhet, tryck OK/MENU och välj byt enhet.

När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån. För att manuellt koppla ifrån en enhet – deaktivera Bluetooth i enheten. Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från bilen, välj Ta bort Bluetooth®-enhet. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.

Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet , vilka det är möjligt att växla mellan.

Telefon ansluten som både telefon och som mediaenhet.

Telefon ansluten som både telefon och som mediaenhet.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system