Media Bluetooth

Byta till annan Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Det går att byta en ansluten enhet mot en annan om det finns flera enheter i bilen. Enheten måste först ha registrerats till bilen.

Byta media-enhet

Kontrollera att den externa enheten har Bluetooth® aktiverat, se den externa enhetens manual.

I Bluetooth®-mediakällans normalvy tryck på OK/MENU och välj Växla enhet.

Bilen söker efter tidigare anslutna enheter. De externa enheter som hittas anges med sina respektive Bluetooth®-namn i bildskärmen.

Välj den enhet som ska anslutas.

Anslutning av den externa enheten sker.

Byta telefon

Kontrollera att den externa enheten har Bluetooth® aktiverat, se den externa enhetens manual.

I telefonkällans normalvy tryck på OK/MENU och välj Växla telefon.

Bilen söker efter tidigare anslutna enheter. De externa enheter som hittas anges med sina respektive Bluetooth®-namn i bildskärmen.

Välj den enhet som ska anslutas.

Anslutning av den externa enheten sker.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system