Menyöversikt

Menyöversikt – AUX

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för AUX.

AUX-meny

Läs om

AUX-input

Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla

Standard
Förstärkt

Var detta till någon hjälp?