Menyöversikt

Menyöversikt – Bluetooth handsfree

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för Bluetooth® handsfree.

Telefonmeny

Läs om

Samtalslista

Samtalshantering

Kontakter

Telefonbok

Meddelanden

Bluetooth® handsfree telefon

Meddelande-notiser

Bluetooth® handsfree telefon

Växla telefon

Byta till annan Bluetooth®-enhet

Sök ny telefon
Försätt bilen i synligt läge
Enhet 1 Enhet 2 osv.
Anslut som telefon

Bluetooth® handsfree telefon

Radera enhet

Ta bort Bluetooth®-enhet


Var detta till någon hjälp?