Menyöversikt

Menyöversikt – CD/DVD-Audio

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för CD/DVD-Audio.

Skivmeny

Läs om

Spela/Pausa

CD/DVD

Stoppa

Gäller endast DVD-skivor.

Mediasökning

Mediasökning

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil

Gracenote®-alternativ
Gracenote®-databas
Gracenote®-resultat
Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Ingen funktion
Spela/Pausa

CD/DVD

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil


Var detta till någon hjälp?