Menyöversikt

Menyöversikt – Media Bluetooth

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för Media Bluetooth®.

Bluetooth-meny

Läs om

Spela/Pausa

Media Bluetooth®

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil

Växla enhet

Byta till annan Bluetooth®-enhet

Sök ny enhet
Försätt bilen i synligt läge
Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Ingen funktion
Spela/Pausa

Media Bluetooth®

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil

Enhet 1 Enhet 2 osv.
Anslut som media

Media Bluetooth®

Radera enhet

Ta bort Bluetooth®-enhet


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system