Menyöversikt

Menyöversikt – TV*

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för TV.

TV-meny

Läs om

Förval

TV – uppspelningsalternativ

Ljudspår

TV – uppspelningsalternativ

Undertexter

TV – uppspelningsalternativ

Text-TV

Text-TV

Alternativ för FAV-knapp

TV – uppspelningsalternativ

Ingen funktion Text-TV

Pop-up-meny TV

Tryck på OK/MENU då TV visas för att komma åt pop-up-menyn.

Läs om

Bildinställningar

Bildinställningar

Ljusstyrka: Kontrast: Färg:
TV-meny

Visar "TV-meny", se ovan.


Var detta till någon hjälp?