Menyöversikt

Menyöversikt – USB

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar för USB.

USB-meny

Läs om

Spela/Pausa

Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång

Mediasökning

Mediasökning

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil

Välj USB-partition
Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Ingen funktion
Spela/Pausa

Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång

Blanda

Slumpval av skivspår eller ljudfil


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system