Radio

Automatisk radiostationssökning

Uppdaterad 7/23/2018

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista som den automatiska radiostationssökningen använder.

Om automatisk radiostationssökning är inställd går det att söka i normalvyn och i stationslistan.

Radiostationssökning i normalvyn

Kort tryck – i FM-källans normalvy på / på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).

Radion byter till föregående/nästa lagrade station.

Långt tryck – i FM-källans normalvy på / på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).

Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.

Radiostationssökning i stationslistan

Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FM-stationslista visas.

Vrid TUNE till en station och välj med OK/MENU.

Det går att växla mellan automatisk och manuell radiostationssökning i stationslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system