Radio

Manuell radiostationssökning

Uppdaterad 7/23/2018

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista, men det är möjligt att utföra en manuell radiostationssökning.

Om manuell radiostationssökning är inställd går det att söka i normalvyn och i frekvenslistan.

Radiostationssökning i normalvyn

Kort tryck – i FM-källans normalvy på / på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).

Radion byter till föregående/nästa lagrade station.

Långt tryck – i FM-källans normalvy på / på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).

Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.

Radiostationssökning i frekvenslistan

Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FM-inställning visas.

Vrid TUNE till en frekvens och välj med OK/MENU.

Det går att växla mellan manuell och automatisk radiostationssökning i frekvenslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system