Röststyrning

Röststyrning – snabbkommandon

Uppdaterad 7/23/2018

Röststyrning kan utföras med ett antal fördefinierade snabbkommandon.

Snabbkommandon för multimediasystemet och telefonen går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningLista över kommandonGlobala kommandon, Telefonkommandon, Mediakommandon, Radiokommandon respektive Navigationskommandon*.

Hjälptexten för varje kommando talar om huruvida kommandot kan användas i alla källor eller om det bara kan användas i en källa.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system