Röststyrning

Språkval för röststyrning

Uppdaterad 7/23/2018

Möjliga språkval för röststyrning väljs i menysystemet MY CAR.

Språklista.

Språklista.

Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade med en ikon i språklistan – . Byte av språk görs i menysystemet MY CAR.

OBS

Byte av språk för röststyrning kan inte göras utan att även ändra språk för hela menysystemet.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system