TV

Information om aktuellt TV*-program

Uppdaterad 7/23/2018

Tryck på INFO-knappen för att få upp information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.

Trycks det ännu en gång på INFO-knappen kan i vissa fall ytterligare information fås om aktuellt program så som start- och sluttid och en kort beskrivning av det aktuella programmet.

För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder eller tryck EXIT.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system