TV

TV* – uppspelningsalternativ

Uppdaterad 7/23/2018

Funktioner i TV kan redigeras.

Ändra undertexter

För att ändra undertexter, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj Undertexter.

Vrid TUNE till den undertext du vill använda och tryck OK/MENU.

Den valda undertexten kommer nu att användas.

Ändra ljudspråk

För att ändra ljudspråk, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj Ljudspår.

Vrid TUNE till det ljudspår du vill använda och tryck OK/MENU.

Det valda ljudspåret kommer nu att användas.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system