Alkolås

Alkolås* – textmeddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Förutom redan beskrivna meddelanden relaterade till hur alkolåset fungerar inför motorstart kan kombiinstrumentets display även visa följande:

Displaytext

Innebörd/åtgärd

Alcoguard Återstart möjlig

Motorn har varit avstängd kortare tid än 30 minuter – motorstart möjlig utan nytt prov.

Alcoguard Service erfordras

Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Alcoguard Ingen signal mottagen

Sändning misslyckades – sänd manuellt med knapp (3) eller gör ett nytt utandningsprov.

Alcoguard Försök igen

Testet misslyckades – gör ett nytt utandningsprov.

Alcoguard Blås längre

Blåsningen för kort – blås längre.

Alcoguard Blås svagare

Blåsningen för hård – blås svagare.

Alcoguard Blås hårdare

Blåsningen för svag – blås hårdare.

Alcoguard förvärmer Var god vänta

Uppvärmning ej klar – vänta på text Alcoguard Blås i 5 sekunder.


Var detta till någon hjälp?