Utforska din manual

V60
2016

Motorrum

20 Resultat

Säkringar – allmänt

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

Startbatteri – byte

Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av verkstad.

Motorolja – kvalitet och volym

Motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

video

Motorolja – kontroll och påfyllning

Oljenivån detekteras på vissa motorvarianter med elektronisk oljenivågivare, på andra motorvarianter kontrolleras den med oljemätsticka.

Styrservoolja – kvalitet

Styrservoolja kallas mediet som används i bilens styrservosystem.

Bromsvätska – kvalitet och volym

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk broms.

Säkringar – i motorrum

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.

Batteri – symboler

På batterier finns symboler som informerar och varnar.

Kylvätska – kvalitet och volym

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Broms- och kopplingsvätska – nivå

Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken.

Spolarvätska – påfyllning

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.

Styrservoolja – nivå

Bil med 4-cyl. motor har ingen styrservoolja. För bil med annan motor gäller att styrservooljans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken. Oljan behöver inte bytas.

Kylvätska – nivå

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Den värme som överförs från motorn till kylvätskan kan användas till att värma kupén.

Motorolja – allmänt

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.

Startbatteri – allmänt

Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.

Motorrum – översikt

Översikten visar några servicerelaterade komponenter.

Elsystem

Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.

Säkringar – i motorrummets kallzon

Säkringar i motorrummets kallzon finns i bil med Start/Stop-funktion.

Batteri – Start/Stop

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Motorrum – kontroll

Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med jämna mellanrum.