Löstagbart nyckelblad

Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning

Uppdaterad 7/23/2018

Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad görs enligt nedan:

Losstagning nyckelblad

P4-1220-Y55X-Removing the key blade
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.

Fastsättning nyckelblad

Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess plats i fjärrnyckeln.

Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och släpp ner nyckelbladet i springan.

Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs när nyckelbladet låses fast.


Var detta till någon hjälp?