Lastning

Lastsäkringsöglor

Uppdaterad 7/23/2018

De fällbara lastsäkringsöglorna används till att fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.

P3-1020-v60 Eylets load anchoring

Varning

Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.

Spänn alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.


Var detta till någon hjälp?