Systeminformation

Navigation* – menyöversikt

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av möjliga val och inställningar i navigationssystemets menyer.

Tre av menynivåer visas. Ytterligare undermenyer kan finnas, vilket då finns beskrivet i respektive avsnitt.

Öppna menysystemet genom att i navigationkällans normalvy trycka på OK/MENU.

Upprepa röstvägledning

Röstvägledning

Ange resmål

Ange resmål

Hem

Ange resmål

Adress Land: Ort: Gata: Nummer: Korsning: Ange som enda resmål Lägg till som delmål Information Spara

Ange resmål

Intressepunkt (POI) Med namn Med kategori Runt bilen Längs resvägen Nära resmålet Runt plats på kartan

Ange resmål

Lagrad plats Ange som enda resmål Ändra Radera Radera alla

Ange resmål

Tidigare resmål Ange som enda resmål Lägg till som delmål Information Spara Radera Radera alla

Ange resmål

Internetsökning

Ange resmål

Postnummer Land: Postnummer Gata: Nummer: Korsning: Ange som enda resmål Lägg till som delmål Information Spara

Ange resmål

Latitud och longitud Format: Ange som enda resmål Lägg till som delmål Information Spara

Ange resmål

Plats på kartan Ange som enda resmål Lägg till som delmål Spara

Ange resmål

Travel guide Starta vägledning Detaljer Bilder Spela upp Pausa uppspelning

Ange resmål

Resplan
Resplan Starta vägledning Lägg till fler delmål Rensa resplan

Resplan

Resväg
Undvik Räkna om resväg Längre Kortare Radera

Resväg

Alternativa resvägar till resmål

Resväg

Detaljerad resvägsinformation

Resväg

Resvägsöversikt Nästa Föregående Zooma in Zooma ut

Resväg

Karta över kvarvarande resväg

Resväg

Spela in resväg

eller

Sluta spela in

Resväg

Trafikinformation

Trafikinformation

All trafik Trafikinformation på karta

Trafikinformation

Avbryt vägledning

eller

Återuppta vägledning

Resplan

Inställningar
Resvägsalternativ Resvägstyp Ny resväg på begäran Resvägsförslag Använd samåkningsfil Använd expressfil Undvik område Undvik motorvägar Undvik vägtullar Undvik tunnlar Undvik färjor Undvik biltåg Undvik betalvägar

Resvägsalternativ

Kartalternativ Visa helskärmskarta Kartläge Motorvägsinformation Positionsinformation Kompass POI-symboler Kartfärger Lagrad plats på kartan

Kartalternativ

Vägledningsalternativ Format på ankomsttiden Gatunamn i röstvägledning Turn-by-turn navigation Automatisk uppläsning av trafik Automatisk ljudanpassning Röstvägledning Använd enkel röstvägledning Fartkameravarning Lagrad plats notifikation Travel POI-notiser Guided tour-notiser

Vägledningsalternativ

Systeminformation

Systeminformation

Alternativ för FAV-knapp

Favoriter

Importera/exportera lagrade platser

Importera/exportera lagrade platser


Var detta till någon hjälp?