Däcktrycksövervakning

Kalibrera systemet för däcktrycksövervakning*

Uppdaterad 7/9/2020

Kalibrera systemet för däcktrycksövervakning*

För att systemet för däcktrycksövervakningIndirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) ska fungera korrekt måste ett referensvärde för däcktrycket fastställas. Detta måste göras varje gång däcken byts eller däcktrycket ändras.

Exempelvis vid körning med tung last eller vid höghastighetskörning över 160 km/h (100 mph) bör däcktrycket justeras enligt Volvos rekommenderade däcktrycksvärden. Därefter ska systemet omkalibreras.

Stäng av bilen.

Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på förarsidans dörrstolpe med rekommenderat tryck för fabriksmonterade däck.

Starta bilen.

Öppna appen Bilstatus i appvyn.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Tryck på TPMS.

P5-1717-XC60-TPMS button in centerdisplay

OBS

Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.

Tryck på Kalibrera.

Tryck på OK för att bekräfta att däcktrycket i alla fyra däcken har kontrollerats och justerats.

Kör bilen tills kalibreringen är klar.

Kalibreringen utförs när bilen kör i en hastighet över 35 km/h (22 mph).

Om bilens tändning stängs av innan kalibreringen är färdig ändras däcken i centerdisplayen färg från grått till grönt vid nästa start, även om kalibreringen inte är klar. Utför kalibreringen på nytt och låt den bli klar inom en och samma körcykel för att säkerställa att kalibreringen genomförts på rätt sätt.

När tillräckligt med data samlats in för att systemet ska kunna upptäcka lågt däcktryck, ändrar däcken i centerdisplayen färg från grått till grönt. Systemet ger ingen ytterligare bekräftelse att kalibreringen är utförd.

Skulle start av kalibreringen misslyckas visas meddelandet Kalibrering ej slutförd. Försök igen..

OBS

Kom ihåg att alltid kalibrera däcktrycksövervakningssystemet när du bytt hjul eller om däcktrycket har ändrats enligt däcktrycksdekalen eller däcktryckstabellen.

Om korrekta referensvärden inte har ställts in kan systemet inte varna för lågt däcktryck på rätt sätt.

Bilen måste stå still med motorn igång för att du ska komma åt kalibreringsknappen och starta kalibreringsprocessen.

Varning

Avgaserna innehåller kolmonoxid, som är osynlig och luktfri, men mycket giftig. Därför ska kalibreringen alltid utföras utomhus eller i en verkstad med avgasutsug.


Var detta till någon hjälp?