Provisorisk däcktätning

Provisorisk däcktätningssats* – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av den provisoriska däcktätningssatsens, Temporary Mobility Kit (TMK), ingående delar.

Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare

Var detta till någon hjälp?