Utforska din manual

V70
2016 Early

Adaptiv farthållare

12 Resultat

Adaptiv farthållare* – felsökning och åtgärd

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Om kombiinstrumentet visar meddelandet Radarn blockerad Se handbok innebär det att den Adaptiva farthållarens radarsensor inte kan upptäcka andra fordon framför bilen.

Detta meddelande indikerar att inte heller funktionerna Avståndsvarning eller Kollisionsvarnare med auto-broms fungerar.

I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd:

Orsak

Åtgärd

Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.

Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.

Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.

Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.

Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.

Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.

Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.

Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte längre är blockerad.


Var detta till någon hjälp?

Adaptiv farthållare* – hantera hastighet

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Adaptiv farthållare* – stänga av

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Adaptiv farthållare – ACC*

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Adaptiv farthållare* – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.

Adaptiv farthållare* – funktion

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.Den består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.

Adaptiv farthållare* – köassistans

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet även i hastigheter under 30 km/h.

Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon. Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några exempel – följ i förekommande fall given rekommendation: