Utforska din manual

V90 Recharge Plug-in Hybrid
2022 Early

Vindruta och bakruta

10 Resultat

Head-up-display vid byte av vindruta*

Bil med head-up-display är utrustad med en speciell typ av vindruta som uppfyller kraven för visning av den projicerade bilden.

Torkarblad och spolarvätska

Torkarna tillsammans med spolarvätskan syftar till att förbättra sikten samt strålkastarnas ljusbild.

Använda bakrutetorkare och bakrutespolare

Bakrutetorkare och bakrutespolare syftar till att rengöra bakrutan. Start av rengöring och inställningar görs med höger rattspak.

Använda regnsensorn

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet på höger rattspak.

Använda vindrute- och strålkastarspolare

Vindrute- och strålkastarspolare syftar till att rengöra vindrutan och strålkastarna. Start av vindrute- och strålkastarspolare görs med höger rattspak.

Använda vindrutetorkare

Vindrutetorkarna syftar till att rengöra vindrutan. Olika inställningar för vindrutetorkarna görs med höger rattspak.

Aktivera och deaktivera eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar används för att snabbt få bort imma och is från rutor och backspeglar.

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar används för att snabbt få bort imma och is från rutor och backspeglar.

Aktivera och deaktivera eluppvärmd vindruta*

Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få bort imma och is från rutan.

Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd vindruta*

Eluppvärmd vindruta används för att snabbt få bort imma och is från rutan.