Batteri

Byta batteri i nyckel

Uppdaterad 5/16/2022

Byta batteri i nyckel

Batteriet i nyckeln behöver bytas ut när det laddats ur.

OBS

Alla batterier har en begränsad livslängd och måste till slut bytas ut (gäller ej för Key Tag). Batteriets livslängd varierar beroende på hur ofta fordonet/nyckeln används.

P6-20w37-DIM-KeyNotFound

Batteriet till nyckeln bör bytas om

  • informationssymbolen tänds och meddelandet Batteriet i bilnyckeln är lågt. Se ägarmanualen för byte. visas i förardisplayen
  • signalen vid upprepade tillfällen inte når fram trots att nyckeln befinner sig inom 20 meter (65 fot) från bilen.

OBS

Prova alltid med att gå närmare bilen och gör ett nytt försök att låsa upp.

Batteriet i den knapplösa nyckelnMedföljer bil utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning*. (Key Tag) går inte att byta ut – en ny nyckel kan beställas hos en auktoriserad Volvoverkstad.

Viktigt

Lämna en förbrukad Key Tag till en auktoriserad Volvoverkstad där den kan raderas från bilens system. När batteriet är förbrukat kan nyckeln fortfarande användas för att starta bilen via back-up start.

Öppna nyckeln och byta batteri

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 1

Håll nyckeln med framsidan synlig och Volvos logotyp rättvänd – skjut knappen vid nyckelringen i nederkant åt höger. Skjut framsidans skal några millimeter uppåt.

Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 2

Vänd på nyckeln, för knappen åt sidan och skjut baksidans skal några millimeter uppåt.

Skalet lösgörs och kan lyftas av nyckeln.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 3

Använd t.ex. en skruvmejsel för att kunna vrida batteriluckan moturs så markeringarna möts vid texten OPEN.

Lyft bort batteriluckan försiktigt genom att trycka ned t.ex. en nagel i försänkningen.

Bänd sedan batteriluckan uppåt.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery

Batteriets (+)-sida ligger uppåt. Bänd sedan försiktigt loss batteriet som bilden visar.

Viktigt

Undvik att vidröra nya batteriers kontaktytor med fingrarna. Det försämrar batteriets funktion.

16w17 - SPA - Key insert new battery

Sätt i ett nytt batteri med (+)-sidan uppåt. Undvik att vidröra nyckelns batterikontakter med fingrarna.

Placera batteriet med kanten ned i hållaren. Skjut sedan batteriet framåt så att det fastnar under de två plastspärrarna.

Tryck sedan batteriet nedåt så att det fastnar under den övre svarta plastspärren.

OBS

Använd batterier med beteckning CR2032, 3 V.

OBS

Volvo rekommenderar att ersättningsbatterier till nyckeln uppfyller UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Medföljande batterier eller batterier som byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller samma kriterium.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6

Sätt tillbaka batteriluckan och vrid dess markering medurs till texten CLOSE.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7

Återplacera baksidans skal och tryck det nedåt tills ett klickljud hörs.

Skjut sedan tillbaka skalet.

Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet hamnat i rätt läge och sitter fast.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8

Vänd på nyckeln och sätt tillbaka framsidans skal genom att trycka det nedåt tills ett klickljud hörs.

Skjut sedan tillbaka skalet.

Ytterligare ett klickljud indikerar att skalet sitter fast.

Varning

Kontrollera att batteriet är placerat korrekt med rätt polaritet. Om nyckeln inte ska användas under en längre period, plocka bort batteriet för att undvika batteriläckage och skador. Batterier som skadats eller läcker kan orsaka frätande skador vid kontakt med hud, använd därför skyddshandskar vid hantering av skadade batterier.

  • Håll batterier utom räckhåll för barn.
  • Lämna inte batterier liggandes då de kan sväljas av barn eller husdjur.
  • Batterier får inte: plockas isär, kortslutas eller kastas i öppen eld.
  • Ladda inte icke-laddbara batterier. De kan explodera.
  • Kontrollera regelbundet produkter med batterier för tecken på skador.

Om något tyder på att nyckeln eller dess batteri skadats eller börjat läcka bör nyckeln inte användas. Håll defekta produkter utom räckhåll för barn.

Viktigt

Förbrukade batterier ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt.


Var detta till någon hjälp?