Exteriör rengöring

Bättring av mindre lackskador

Uppdaterad 5/12/2021

Bättring av mindre lackskador

Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd och behöver därför kontrolleras regelbundet. De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter, dörrar och stötfångare.

För att undvika rostangrepp bör lackskador åtgärdas omgående.

OBS

När lacken ska repareras måste ytan vara rengjord och torr. Temperaturen på ytan bör vara minst 15 °C (59 °F).

Materiel som kan behövas

  • Grundfärg (primer) – för t.ex. plastklädda stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk.
  • Baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stiftFölj instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet..
  • Maskeringstejp.
  • Fin slipduk.

Applicera bättringsfärg på skadad yta

P5-1507-Repairing stone chips

Om skadan inte har nått ner till metallen kan bättringsfärgen appliceras direkt efter att ytan rengjorts.

Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att eventuella lackrester följer med.

Om skadan nått ner till en metallyta (plåt) är det lämpligt att använda en grundfärg (primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat – spruta i sprayburkens lock och pensla tunt.

Före målning kan vid behov (t.ex. om det finns ojämna kanter) en lätt slipning med mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan rengörs noggrant (fett och salter bör avlägsnas) och får torka.

Rör om grundfärgen (primern) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.

Vid repor, utför samma procedur som ovan, men maskera runt skadan för att skydda den oskadade lacken.

Färgpennor/stift och sprayfärger för bättring av lackskador finns hos Volvoåterförsäljare.

OBS

Om stenskottet inte nått ner till metallytan (plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.


Var detta till någon hjälp?