Exteriör rengöring

Handtvätt

Uppdaterad 5/12/2021

Handtvätt

Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig. Detta gör att bilen blir lättare att rengöra då smutsen inte fastnar lika hårt. Det minskar även risk för repning och håller bilen fräsch. Utför rengöringen på en spolplatta med oljeavskiljare samt använd bilschampo. Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo.

Viktigt att tänka på vid handtvätt av bilen

 • Undvik att tvätta bilen i direkt solljus. Detta kan leda till att rengöringsmedel eller vax torkar och får en slipande effekt.
 • Avlägsna fågelspillning från lacken så snart som möjligt. Den innehåller ämnen som påverkar och missfärgar lacken mycket snabbt. Använd t.ex. ett mjukt papper eller svamp som blöts rikligt i vatten. Det rekommenderas att eventuella missfärgningar avlägsnas av en auktoriserad Volvoverkstad.
 • Spola underredet, inklusive hjulhus och stötfångare.
 • Spola hela bilen tills den lösa smutsen avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
 • Vid behov använd kallavfettningsmedel på hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna då inte får vara solvarma.
 • Tvätta med svamp, bilschampo och rikligt med ljummet vatten. Var noga med att svampen är smutsfri. Smuts på svampen kan göra att du repar bilen vid tvätt.
 • Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
 • Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som kan behöva poleras bort.
 • Efter att bilen har tvättats kan det finnas kvar tjära från asfalt, använd tjärborttagningsmedel som rekommenderas av Volvo för att få bort de sista fläckarna.

Varning

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad. Om motorn är varm finns risk för brand.

Viktigt

Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, t.ex. vid bränslepåfyllning.

Använd inga frätande rengöringsmedel utan använd vatten och en icke repande svamp. Se separat avsnitt för mer information.

OBS

Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta. Kondens ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.

Viktigt

 • Se till att panoramataket* och solskyddet är stängt innan tvätt av bilen.
 • Använd aldrig polermedel med slipegenskaper på panoramataket.
 • Använd aldrig vax på gummilisterna runt panoramataket.

Viktigt

Kom ihåg att ta bort smuts från dräneringshålen i dörrarna och i trösklarna efter tvättning av bilen.


Var detta till någon hjälp?