Säkringar

Byta säkring

Uppdaterad 5/12/2021

Byta säkring

En säkring som överbelaststs behöver bytas för att återställa funktion hos den elektriska komponent den skyddar.

Lokalisera rätt säkring i säkringsförteckningarna för de olika elcentralerna.

Dra ut säkringen och titta från sidan om den böjda tråden är avbränd.

Byt i så fall till en ny säkring med samma färg och amperetal.

OBS

I vissa säkringsboxar kan det finnas en särskild tång för att få bättre grepp om säkringen.

Varning

Använd aldrig ett främmande föremål eller en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.

Varning

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för de säkringar som inte nämns i ägarmanualen. Om byte av säkring görs på ett felaktigt sätt kan detta skada elsystemen allvarligt.


Var detta till någon hjälp?