Torkarblad och spolarvätska

Byta torkarblad vindruta

Uppdaterad 7/7/2021

Byta torkarblad vindruta

Torkarbladen sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska syftar de till att rengöra rutorna och säkerställa sikten vid körning. Vindrute- och bakrutetorkarbladen kan bytas.

P5-1507-Change windshield wiper blades - step 1
P5-1507-Change windshield wiper blades - step 2

Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Serviceläge aktiveras/deaktiveras via centerdisplayen när bilen är stillastående och vindrutetorkarna inte är påslagna. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkararmen.

Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.

Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.

Torkarbladen har olika längd

P5-1617-S90 V90-Wiper blades diffrent length

OBS

Vid byte av torkarblad, var uppmärksam på att de har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.


Var detta till någon hjälp?