Torkarblad och spolarvätska

Fylla på spolarvätska

Uppdaterad 5/16/2022

Fylla på spolarvätska

Spolarvätska används för renhållning av strålkastare samt vindruta och bakruta. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.

P5-1617 S90 V90-Refiling washer fluid

OBS

Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i behållaren visas meddelandet Fyll på spolarvätska, nivå låg tillsammans med symbol i förardisplayen.

När meddelandet Fyll på spolarvätska, nivå låg tillsammans med symbolen visas i förardisplayen är det dags att fylla på spolarvätska.

Öppna huven med handtaget i kupén och därefter med handtaget som finns under huvens främre kant.

Öppna locket till spolarvätskans behållare.

Spolarvätska fylls på i behållaren med blått lock. Behållaren används för vindrutespolare, bakrutespolare och strålkastarspolare*.

Fyll på med spolarvätska tills det är fullt.

Stäng locket till spolarvätskans behållare och stäng sedan huven.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek och för temperaturer under fryspunkten.

Viktigt

Använd Volvos originalspolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6 och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt vatten).

Viktigt

Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att den inte fryser i pump, behållare och slangar.

Volym:

  • Bilar med strålkastarrengöring: 5,5 liter (5.8 qts).
  • Bilar utan strålkastarrengöring: 3,5 liter (3.7 qts).

Var detta till någon hjälp?