Underhåll och service

Mjukvaruuppdateringar

Uppdaterad 6/27/2022

Mjukvaruuppdateringar

Bilens mjukvara uppdateras genom dess uppkoppling till mobilnätet, vilket benämns OTA (over-the-air). När en ny mjukvaruuppdatering är tillgänglig visas det i notifikationsvyn. Efter att den laddats ner går det att välja när den ska installeras. Uppdatera bilens mjukvara så snart som möjligt när en uppdatering är tillgänglig.

Nedladdning

Nedladdningen sker i bakgrunden via mobilnätet när bilen är igång. Beroende på uppdateringens storlek och uppkopplingens hastighet kan det ta flera timmar. Om bilen stängs av under nedladdningen återupptas den automatiskt nästa gång bilen startas.

För att kunna ladda ner uppdateringar behöver:

  • bilen vara ansluten till internetVid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad. Volvo står för datatrafiken för systemuppdateringar om inte ett eget SIM-kort är isatt..
  • användning av uppkopplade tjänster ha godkänts.

OBS

Beroende på mjukvaruversion kan nedladdning ske automatiskt, eller startas via en notifikation om en tillgänglig mjukvaruuppdatering.

Installera uppdatering

När en mjukvaruuppdatering laddats ner och är redo att installeras visas det i notifikationsvyn och med ett meddelande när bilen startas. Du kan välja att installera uppdateringen direkt eller bli påmind igen vid ett senare tillfälle.

Det är möjligt att nå uppdateringsvyn via , System, Systeminformation, Mjukvaruuppdatering. Där kan du också se vilket versionsnummer det är på mjukvaran som finns i bilen för tillfället.

OBS

Mjukvaruuppdateringens installation kan ta upp till 90 minuter. Under tiden är bilen låst och dess funktioner inte tillgängliga. Välj tidpunkt för uppdatering med det i åtanke.

Vid installation:

När en uppdatering är redo att installeras visas det i notifikationsvyn. Öppna notifikationen och följ instruktionerna i centerdisplayen.

Lämna bilen, stäng alla dörrar och lås bilen.

Installationen startas. Bilen måste låsas inom några minuter, annars avbryts installationen.

Avvakta tills installationen är klar.

Installationen kan ta upp till 90 minuter. När installationen är klar kan bilen användas som vanligt.

OBS

  • Undvik om möjligt att hantera bilen och dess funktioner under installationen.
  • Om du behöver komma in i bilen under pågående installation måste nyckelbladet användas.
  • Bilens inbrottslarm deaktiveras under pågående installation för att undvika falsklarm.

Läs alltid igenom vad uppdateringen innehåller så att du vet hur bilen och dess funktioner påverkas.

Om installationen misslyckas återställs bilens system till senaste installerade version.

OBS

Det är viktigt att installera mjukvaruuppdateringar så snart som möjligt för att undvika risker som kan vara förenade med äldre mjukvara. Vid problem med uppdateringen – kontakta din Volvoåterförsäljare.

Information om innehåll

För mer information om mjukvaruuppdateringens innehåll kan du trycka på informationssymbolen i centerdisplayen.

OBS

Funktionalitet efter uppdatering kan variera beroende på marknad, modell, modellår och tillval.


Var detta till någon hjälp?