Utforska din manual

V90 Recharge Plug-in Hybrid
2022 Late

Centerdisplay

12 Resultat

Översikt av centerdisplay

Från centerdisplayen styrs många av bilens funktioner. Här presenteras centerdisplayen och dess möjligheter.

Hantera centerdisplay

Många av bilens funktioner styrs och regleras från centerdisplayen. Centerdisplayen är en pekskärm som reagerar vid beröring.

Centerdisplayens vyer

Centerdisplayen startas automatiskt när förardörren öppnas.

Hantera delvyer i centerdisplay

Centerdisplayens hemvy och appvy innehåller delvyer som går att expandera.

Symboler i centerdisplayens statusfält

Översikt av symboler som kan visas i centerdisplayens statusfält.

Flytta appar i centerdisplayen

Appvyn består av fyra delvyer där apparna kan flyttas och organiseras efter önskemål. Expandera en delvy för tillgång till fler appar än dem som visas. Nya appar som installeras placeras i appvyn.

Meddelande i centerdisplayen

I följande bildexempel visas hur meddelanden och notifikationer kan visas i centerdisplayen i olika sammanhang.

Tangentbord i centerdisplay

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt att skriva med tangenter i skärmen, men även för hand genom att "rita in" bokstäver och tecken på skärmen.

Skriva in tecken, bokstäver och ord för hand i centerdisplay

Med centerdisplayens tangentbord är det möjligt skriva tecken, bokstäver och ord på skärmen genom att "rita" för hand.

Ändra språk för tangentbord i centerdisplay

För att det ska vara möjligt att växla mellan olika språk i tangentbordet måste språken först läggas till under Inställningar.

Datum och tid

Klockan visas i centerdisplayen där det även är möjligt att ändra inställningar för datum och tid.

Navigera i ägarmanual i centerdisplay

Den digitala ägarmanualen kan nås från centerdisplayen.