Dämpning

Nivåkontroll* och stötdämpning

Uppdaterad 11/15/2021

Nivåkontroll* och stötdämpning

Nivåkontroll och stötdämpning regleras automatiskt i bilen.

Med nivåkontroll bak bibehåller bilen samma höjd bak under körning oavsett last.

Stötdämpning (Four-C)*

På bil utrustad med Four-C är stötdämpningen anpassad efter det valda körläget och efter vilken hastighet bilen har. Stötdämpningen är normalt inställd för så bra komfort som möjligt och regleras kontinuerligt beroende av vägens underlag, bilens acceleration, inbromsning och kurvtagning.

Vid parkeringGäller bilar med luftfjädring

Se vid parkering till att det finns tillräcklig plats över och under bilen då bilens markfrigång kan variera t.ex. beroende av yttertemperatur, hur bilen lastas, användning av lastningsläge.

Nivån kan även komma att justeras en period efter bilen är parkerad. Detta för att kompensera för eventuella höjdförändringar som kan inträffa på grund av temperaturförändringar i luftfjädrarna när bilen svalnar.

Vid transport

Vid transport av bilen på färja, tåg eller lastbil får bilen bara surras runt däcken och inte i övriga delar av chassit. Förändringar i nivåkontrollen kan uppstå under transporten vilket skulle kunna påverka surrningen negativt.

Symboler och meddelanden

Om ett fel uppstår med nivåkontrollen visas ett meddelande i förardisplayen.

Symbol

Meddelande

Innebörd

P5-21w22-iCup-Suspension symbol

Nivåreglering Inaktiverat av användare

Den aktiva nivåregleringen har stängts av manuellt av användaren.

P5-21w22-iCup-Suspension symbol

Nivåreglering Tillfälligt nedsatt prestanda

Den aktiva nivåregleringens prestanda har reducerats temporärt på grund av omfattande systemanvändning.

P5-21w22-iCup-Suspension symbol, yellow

Nivåreglering Service krävs

Ett fel har inträffat. Besök en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. så snart som möjligt.

P5-21w22-iCup-Suspension symbol, red

Stanna snarast Nivåregleringsfel

Ett kritiskt fel har inträffat. Bilens körprestanda är kraftigt reducerad, stoppa säkert. Låt bärga bilen (upplyft med alla hjulen på bärgningsflak) till en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. om meddelandet visas när bilen står still.

P5-21w22-iCup-Suspension symbol, yellow

Sakta ner Nivåreglering Bilen är för hög

Ett fel har inträffat. Bilens körprestanda är reducerad, sakta ner till symbolen försvinner. Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. om meddelandet visas när bilen står still.

P5-21w22-iCup-Height adjustment symbol

Nivåreglering Autojusterar bilens höjd

Nivåreglering av bilens bakaxel till målhöjden pågår.


Var detta till någon hjälp?