Eldrift och laddning

Ekonomisk körning

Uppdaterad 8/17/2021

Ekonomisk körning

För att uppnå längsta möjliga räckvidd bör föraren planera körningen och anpassa körsätt och hastighet till rådande situation.

Innan körning

 • Förkonditionera om möjligt bilen innan körning med hjälp av laddkabeln ansluten till elnätet.
 • Om förkonditionering inte är möjlig när det är kallt ute, använd i första hand eluppvärmning av säte och ratt. Undvik att värma upp hela interiören vilket tar energi från hybridbatteriet.
 • Val av däck och däcktryck kan påverka energiförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en auktoriserd Volvoåterfösäljare.
 • Töm bilen på onödiga saker – ju mer last desto högre förbrukning.

Under körning

 • Aktivera körläge Pure.
 • Aktivera Behåll-funktionen vid högre hastigheter under körningar som är längre än vad elen räcker till.
 • Undvik om möjligt att använda Ladda-funktionen för att ladda hybridbatteriet.
 • Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att undvika inbromsningar.
 • Vid inbromsning återladdas hybridbatteriet genom att bromsa mjukt med bromspedalen.
 • Hög hastighet ger ökad energiförbrukning då luftmotståndet ökar med hastigheten.
 • I kallt klimat, reducera om möjligt eluppvärmning av rutor, speglar, säten och ratt.
 • Undvik att köra med öppna fönster.
 • Håll inte bilen stilla i en backe med gaspedalen, aktivera istället funktionen broms vid stillastående.
 • Vid körning en kortare sträcka efter förkonditionering, stäng om möjligt av klimatanläggningen.

Efter körning

 • Parkera om möjligt i ett klimatiserat garage med laddningsmöjlighet.

Var detta till någon hjälp?