Eldrift och laddning

Symboler och meddelanden gällande hybriddrift i förardisplayen

Uppdaterad 8/17/2021

Symboler och meddelanden gällande hybriddrift i förardisplayen

Ett antal symboler och meddelanden gällande hybriddrift kan visas i förardisplayen. De kan även visas i kombination med generella kontroll- och varningssymboler och släcks när problemen har åtgärdats.

Symbol

Meddelande

Innebörd

iCup-P5-2122- Symbol Hybrid Battery information

Kör till verkstad 12 V batteri laddningsfel Service snarast

Fel på 12-V batteriet. Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för kontroll av batteriet så snart som möjligt.

iCup-P5-2122- Symbol Hybrid Battery information

Stanna snarast Kritiskt laddningsfel på 12 V batteri

Fel på 12-V batteriet. Stanna bilen snarast och kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för kontroll av batteriet.

iCup-P5-2122- Symbol Hybrid Battery information

12 V batterisäkring utlöst Service krävs

Fel på 12-Vbatteriet. Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för kontroll av funktionen så snart som möjligt.

iCup-P5-2122- Symbol Hybrid Battery information

Stanna snarast Högvoltsbatteri överhettat

Temperaturen i hybridbatteriet verkar stiga onormalt, stanna bilen och stäng av motorn. Vänta minst 5 minuter innan vidare körning. Ring verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. eller kontrollera utifrån att allt verkar normalt innan vidare körning.

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

Reducerad prestanda Begränsad maxhastighet

Hybridbatteriet är inte tillräckligt laddat för högre hastigheter. Ladda batteriet så snart som möjligt.

iCup-P5-2122-Symbol Hybrid Systems-information

Drivsystem Ryckig gång i låg fart OK att köra vidare

Hybridsystemet fungerar inte som det ska. Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för kontroll av funktionen så snart som möjligt.

iCup-P5-2122-Symbol Hybrid Systems-information

Hybridsystemfel. Service krävs.

Hybridsystemet är ur funktion. Kontakta en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. för kontroll av funktionen så snart som möjligt.

iCup-P5-2122-Symbol- Charging cable

Ta bort laddkabel innan start

Visas när föraren försöker starta bilen och laddkabeln är inkopplad i bilen. Koppla bort laddkabeln och stäng laddluckan.


Var detta till någon hjälp?